Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Rapporter från EU

Jernkontoret uppdaterar kontinuerligt en sida för senast publicerade forskningsrapporter från EU, sökord: stål, aluminium

 

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
11 maj 2017


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se