Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Pulse

Projektet kommer att ta fram lasersvetsade spiralrör i höghållfast- och rostfritt-stål - produktiv laserspiralsvetsning.

Projektet ska ta fram ett sätt att tillverka spiralsvetsade rör med en ny lasersvetsmetod som implementeras i en automatiserad anläggning. Produkten tillverkas i höghållfast och rostfritt stål.

Det nya materialvalet gör att produkten kan säljas till nya kunder och marknader som t.ex. skorstenar för rökgaser och tryckbärande tunnare rör med ökad tryckklass. Materialvalen gör att andra tryckklasser kan uppnås samt att produkten kan säljas in i nya segment.   

Pulse är ett projekt som kommer att pågå under ett år med en budget på en miljon kronor, där nya material i en existerande produkt tillsammans med en ny svetsmetod möjliggör att komma åt nya marknader.

Det är också det första forskningsprojektet där Svetskommissionen skrivit ansökan efter ett målinriktat nätverksarbete stöttat av Jernkontoret. Svetskommissionen är med i projektets arbetspaket med sina kunskaper inom standardisering och spridning av resultat.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
29 september 2016

 


Kontakt Pulse

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Peter Norman, tel: 08-120 304 09.

Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se